Az Európai Unió támogatásával

  • CONNECTED THROUGH MOBILITY.

    A szakoktatási és szakképzési (VET) szektor fejlesztése Albániában, Bosznia -Hercegovinában, Koszovóban és Montenegróban.

HÁTTÉR

A zászlós Erasmus+, az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja képzési, tanulási és mobilitási lehetőségeket kínál a szakoktatási és szakképzési (VET) tanulók és személyzet számára az Erasmus+ program országaiban (27 EU -tagállam+ 6). A nem programország, más néven „partnerország”, főként felsőoktatási és ifjúsági tevékenységekben vehet részt, amelyek az egész világ számára nyitottak.

Az EU-ban folyamatban van a szakképzési ágazat nemzetközivé tétele, és számos partnerország kérte, hogy nyissák meg az Erasmus+ keretében a szakképzési tevékenységeket a nemzetközi együttműködés előtt, hogy kihasználják az Erasmus+ és az Erasmus+ keretében felhalmozott jó tapasztalatokat és elődprogramokat.

A Nyugat -Balkán gazdasági reformprogramja elismeri a szakoktatás és -képzés (VET) fontosságát az ipar alátámasztásában és a gazdasági növekedés előmozdításában. A szakképzésben diplomások szintén munkahelyteremtők. A munkaerőpiacra vonatkozó készségek elsajátítását el kell fogadni és el kell ismerni minden típusú képzésben, legyen az formális, informális vagy nem formális, mivel a képzés nagy része az informális szektorban történik. A szakképzésnek koherens rendszernek kell lennie, amelynek célja a társadalmi-gazdasági fejlődés igényeinek kielégítése a minőségi képzettségű emberi erőforrások tekintetében.

CÉL

Ennek a kísérleti projektnek az átfogó célja az oktatási és szakképzési rendszer megerősítése, valamint a program által megcélzott négy nyugat-balkáni ország – Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó* és Montenegró – megismertetése az Erasmus+ keretén belül a szakmai mobilitási programok lehetőségeivel.

A partnerség az üzleti és oktatási területen tevékenykedő közép-európai és nyugat-balkáni szervezetekből áll

és lehetőséget biztosít a szakképzési hallgatók, tanárok, valamint a mobilitást támogató oktatók és menedzserek számára az alább felsorolt számos tevékenységben való részvételre.

Pontosabban, a projekt három fő terület köré összpontosul:

1. Társadalmi felfogások és a szakképzési ágazat imázsai a NYB-országokban – változtatást szeretnénk kezdeményezni abban, hogy ezen államok társadalmai hogyan gondolkodnak a szakiskolákról, és hogyan értékelik a szakképzést.

2. A szakoktatás minősége – célunk, hogy segítsük a NYB – országok szakképző intézményeit abban, hogy jobb minőségű oktatást és teljesebb, értékes tanulási élményt nyújtsanak diákjaiknak; ezenkívül szeretnénk segíteni a szakképzési ágazatot abban, hogy ügyesebbé váljon a társadalmi kirekesztés megelőzésében.

 

A 2016-os torinói folyamat regionális jelentésével összhangban a Nyugat-Balkán a VET reagálását a gazdaságra kiemelten kezeli reformtervében a lassú foglalkoztatás és a fiatalok magas munkanélkülisége miatt. Jelenleg a Nyugat-Balkánon a szakképzésnek a foglalkoztatáshoz való kapcsolódása korlátozott, a képzés költséges, és a kormányok befektetései kihívást jelentenek. A felvételi arányok növekedtek, de a fiatal nők szakképzéshez való hozzáférése továbbra is kihívást jelent.

3. A szakoktatás relevanciája a munkaerőpiaccal szemben – igyekszünk segíteni a NYB-országok szakképző intézményeit abban, hogy átmenjenek a hazai munkaerőpiacuk valóságával való jobb konvergenciába. Ezen túlmenően célunk az, hogy segítsük a szakképzési szektort a vállalatokkal való szorosabb kapcsolatok kialakításában, hogy az üzleti szektor támogathassa az iskolákat és az állami szerveket, legyen az műszaki szakértelme vagy kölcsönösen előnyös együttműködési formák.

HÁTTÉR

A zászlós Erasmus+, az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja képzési, tanulási és mobilitási lehetőségeket kínál a szakoktatási és szakképzési (VET) tanulók és személyzet számára az Erasmus+ program országaiban (27 EU -tagállam+ 6). A nem programország, más néven „partnerország”, főként felsőoktatási és ifjúsági tevékenységekben vehet részt, amelyek az egész világ számára nyitottak.

Az EU-ban folyamatban van a szakképzési ágazat nemzetközivé tétele, és számos partnerország kérte, hogy nyissák meg az Erasmus+ keretében a szakképzési tevékenységeket a nemzetközi együttműködés előtt, hogy kihasználják az Erasmus+ és az Erasmus+ keretében felhalmozott jó tapasztalatokat és elődprogramokat.

A Nyugat -Balkán gazdasági reformprogramja elismeri a szakoktatás és -képzés (VET) fontosságát az ipar alátámasztásában és a gazdasági növekedés előmozdításában. A szakképzésben diplomások szintén munkahelyteremtők. A munkaerőpiacra vonatkozó készségek elsajátítását el kell fogadni és el kell ismerni minden típusú képzésben, legyen az formális, informális vagy nem formális, mivel a képzés nagy része az informális szektorban történik. A szakképzésnek koherens rendszernek kell lennie, amelynek célja a társadalmi-gazdasági fejlődés igényeinek kielégítése a minőségi képzettségű emberi erőforrások tekintetében.

A 2016-os torinói folyamat regionális jelentésével összhangban a Nyugat-Balkán a VET reagálását a gazdaságra kiemelten kezeli reformtervében a lassú foglalkoztatás és a fiatalok magas munkanélkülisége miatt. Jelenleg a Nyugat-Balkánon a szakképzésnek a foglalkoztatáshoz való kapcsolódása korlátozott, a képzés költséges, és a kormányok befektetései kihívást jelentenek. A felvételi arányok növekedtek, de a fiatal nők szakképzéshez való hozzáférése továbbra is kihívást jelent.

CÉL

Ennek a kísérleti projektnek az átfogó célja az oktatási és szakképzési rendszer megerősítése, valamint a program által megcélzott négy nyugat-balkáni ország – Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó* és Montenegró – megismertetése az Erasmus+ keretén belül a szakmai mobilitási programok lehetőségeivel.

A partnerség az üzleti és oktatási területen tevékenykedő közép-európai és nyugat-balkáni szervezetekből áll

és lehetőséget biztosít a szakképzési hallgatók, tanárok, valamint a mobilitást támogató oktatók és menedzserek számára az alább felsorolt számos tevékenységben való részvételre.

Pontosabban, a projekt három fő terület köré összpontosul:

1. Társadalmi felfogások és a szakképzési ágazat imázsai a NYB-országokban – változtatást szeretnénk kezdeményezni abban, hogy ezen államok társadalmai hogyan gondolkodnak a szakiskolákról, és hogyan értékelik a szakképzést.

2. A szakoktatás minősége – célunk, hogy segítsük a NYB – országok szakképző intézményeit abban, hogy jobb minőségű oktatást és teljesebb, értékes tanulási élményt nyújtsanak diákjaiknak; ezenkívül szeretnénk segíteni a szakképzési ágazatot abban, hogy ügyesebbé váljon a társadalmi kirekesztés megelőzésében.

 

3. A szakoktatás relevanciája a munkaerőpiaccal szemben – igyekszünk segíteni a NYB-országok szakképző intézményeit abban, hogy átmenjenek a hazai munkaerőpiacuk valóságával való jobb konvergenciába. Ezen túlmenően célunk az, hogy segítsük a szakképzési szektort a vállalatokkal való szorosabb kapcsolatok kialakításában, hogy az üzleti szektor támogathassa az iskolákat és az állami szerveket, legyen az műszaki szakértelme vagy kölcsönösen előnyös együttműködési formák.

KÖZÉP-EURÓPA ÉS A NYUGATI BALKÁNOK CSATLAKOZTATÁSA A MOBILITÁSON KERESZTÜL.

  • szakképzés fejlesztése
  • digitális átalakulás
  • bővítés
42

HÓNAP

A KÖVETKEZŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSULNAK.

RÖVID IDEJŰ MOBILITÁSOK

Ide tartozik a kimenő 30 napos mobilitás minden nyugat-balkáni célországból (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó és Montenegró) a projektben részt vevő egyik Erasmus+ programországba (Görögország, Magyarország, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia).

HOSSZÚ TÁVÚ MOBILITÁSOK

A hosszú távú mobilitás célja, hogy a nyugat -balkáni iskolák szakképzésben részt vevő szakemberei részt vegyenek egy 90 napos szakmai képzésen, amelyet az egyik fogadó ország vállalatai szerveznek.

MUNKAHELYI MOBILITÁSOK

Ennek célja, hogy a nyugat-balkáni szakképző iskolai személyzetet megismertesse a fogadó országok szakképzési rendszerével. A résztvevők egy hetet töltenek azzal, hogy részt vegyenek az iskola életében, workshopokon és órákon vesznek részt, valamint megfigyelik az indulás előtti képzést azoknak az iskoláknak a diákjai számára, akiket felvettek a szakmai mobilitásra.

KONFERENCIÁK

Innovatív konferenciákat szerveznek valamennyi bosznia-hercegovinai, magyarországi és szlovéniai partner képviselői számára. A témák a szakmai mobilitáshoz kapcsolódnak, összekötve az oktatási szektort az üzleti vállalkozásokkal.

ÚTMUTATÓ A LEGJOBB GYAKORLATOKHOZ

Az útmutató célja, hogy összefoglalja a mobilitási projektek megszervezésének és kezelésének módját, valamint átfogó indulás előtti képzést végezzen. A projekt időszakában szerzett információk és tapasztalatok alapján az útmutatót megtervezik, közzéteszik és lefordítják angolra és a nyugat-balkáni célországok nyelvére.

KOORDINÁTORI TALÁLKOZÓK

A találkozók célja a partnerek közötti munka összehangolása lesz. A találkozókat nagyjából 6-9 havonta tartják.

RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ÉS ORSZÁGOK.

Vezető kérelmező: MeOut Group

  • Közép-Európa
  • Nyugat -Balkán
  • üzleti, oktatási és politikai döntéshozó szektorban
10

országok

PROJEKT PARTNEREK.

ezek a fantasztikus szervezetek részt vesznek ebben a projektben

Participating countries

Albania

Bosnia and Herzegovina

Greece

Hungary

Kosovo

Montenegro

Hungary

Nyílt felhívások.

A felhívások hamarosan elérhetőek lesznek

Legújabb hírek.

* Ez a megnevezés nem érinti a státuszra vonatkozó álláspontokat, és összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT -határozattal és a Nemzetközi Bíróság Koszovó függetlenségi nyilatkozatáról szóló véleményével.